Кредити

WORK AND TRAVEL КРЕДИТ (НЛБ ТУТУНСКА БАНКА)

АПЛИЦИРАЈ ДЕНЕС, ЗАМИНИ ВО МАЈ, ПЛАТИ ВО ОКТОМВРИ!!!

Само со AmeriQuest и Тутунска банка може да аплицирате за првиот наменски кредит за програмата Work and Travel USA.

Искористете ја оваа можност, заработете па потоа платете ја програмата вклучително и авионскиот билет.

Повеќе информации за условите на кредитот може да најдете на следниов линк.

WAT КРЕДИТ (ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ)

AmeriQuest во соработка со штедилница ФУЛМ, им излага во пресрет на сите студенти кои немаат доволно средства да аплицираат за програмата односно кои би сакале да ја платат истата по враќањето од САД.
Еве неколку од карактеристиките на овие кредити:

1. Грејс период до 12 месеци;
2. Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот;
3. Максимален износ 350 000 МКД;

и уште многу повеќе…

За подетални информации обратете се во нашата канцеларија или пак посетете ги експозитурите на штедилница ФУЛМ

На следниов линк можете да ги погледнете караткеристиките на овој кредит.