Контакт

Скопје

Борис Трајковски 1, влез 2 стан 11
(новата зграда на АДОРА FLATIRON во Кисела Вода)
Телефон: 02 6091 196; 078 324 454
E-mail: info@ameriquest.com.mk