WORK & STUDY CANADA

ПРОГРАМА

Work & Study Canada претставува програма за професионално развивање во Канада. Програмата овозможува учесниците да се здобијат со знаење и подобрување на вештините преку директна пракса во следниве области:

 • Туризам и угостителство
 • Менаџмент со храна и пијалаци
 • Меѓународен бизнис и менаџмент
 • Дигитален Маркетинг
 • Претприемништво и иновации
 • UI Design
 • UX Design
 • Web Development

Оваа програма им овозможува на учесниците  да  стекнат вештини и искуство кои  ќе ги подготват за усовршување на нивната кариера

КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА?

Лица на возраст од над 19 години со завршено минимум средно образование и познавање на англиски јазик

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:

Програмата е со времетраење од 7 до 16 месеци поделени во два дела:

Прв дел: Студиски дел 50% од времетраењето на избраната програма

Во првиот дел од програмата, учесникот посетува настава.  Во овој дел кој опфаќа 50% од времетраењето на програмата, учесникот посетува настава и има можност да работи до 20 часа седмично

Втор дел: Дел за пракса 50% од времетраењето на избраната програма

Во вториот дел од програмата, учесникот се стекнува со работно искуство односно платена пракса. Во овој дел кој опфаќа 50% од времетраењето на избраната програма, учесникот има можност да работи до 40 часа седмично. Во овој дел не е предвидена настава

 • Туризам и угостителство (7 или 12 месеци)
 • Менаџмент со храна и пијалаци (7 или 12 месеци)
 • Меѓународен бизнис и менаџмент (7 или 12 месеци)
 • Дигитален Маркетинг (7 или 12 месеци)
 • Претприемништво и иновации (8, 9, 14 или 16 месеци)
 • UI Design  (12 месеци)
 • UX Design (12 месеци)
 • Web Development (12 месеци)

 

ЛОКАЦИИ:

Торонто, Вистлер и Ванкувер-Канада

 • Угостителството и Туризaм – Торонто, Вистлер и Ванкувер
 • Менаџмент со храна и пијалаци – Вистлер
 • Меѓународен бизнис и менаџмент – Торонто и Ванкувер
 • Дигитален маркетинг – Торонто и Ванкувер
 • Претприемништво и иновации – Ванкувер
 • UI Design – Ванкувер
 • UX Design – Ванкувер
 • Web Development – Ванкувер

ДАТУМИ:

Следниве програми се нудат во текот на целата година:

 • Туризам и угостителство
 • Менаџмент со храна и пијалаци
 • Меѓународен бизнис и менаџмент
 • Дигитален маркетинг 
 • UI Design 
 • UX Design 
 • Web Development 

Стартни датуми за 2021 година:

25 јануари, 22 февруари, 22 март, 19 април, 17 мај, 14 јуни, 12 јули, 9 август, 7 септември, 4 октомври, 1 ноември, 29 ноември, 28 декември

ЦЕНИ:

 

                                                                        Diploma Co-op           Diploma               BF Promoton                    

                                                                        (48 wks)  Schlshp*     Fees(CAD)*         Fees(CAD)*

School of Technology

UI Design                                                       13,950                                                             11,859     

UX Design                                                      13,950                                                            11,859

Web Development                                        13,950                                                            11,859

                                                        
Business school                                                                                                               

International Business & Management    12,600    -1,200        11,400                          5,979                 

Digital marketing                                          12,600    -1,200        11,400                          5,979                     

 

Hospitality  & Tourism  School                                                                                                              

Tourism & Hospitality                                    10,755   -1,200         9,555                          5,979                     

Essentials of Food & Bevereage                  10,755   -1,200         9,555                           5,979                   

 

Global Startup School                                                                                                                    

Dipl. Innovation & Entrepren                          13,000                                                        11,050                                                                                       

Dipl. Innovation & Entrep w/ practicum       13,700                                                        11,645        

 

*цените се изразени во Канадски долари     

*цените на промоција се со веќе пресметана стипендија                                                                  

DUAL DIPLOMA PROGRAM:

Програмата е со времетраење од вкупно 96 недели поделени во два дела по 48 недели:

 • Првата Диплома се стекнува по истекување на 48 недели кои се поделени на два дела:

–  Прв дел (24 недели): Студиски дел 50% од времетраењето на избраната програма

Во првиот дел од програмата, учесникот посетува настава.  Во овој дел кој опфаќа 50% од времетраењето на програмата, учесникот посетува настава и има можност да работи до 20 часа седмично

–  Втор дел (24 недели): Дел за пракса 50% од времетраењето на избраната програма

Во вториот дел од програмата, учесникот се стекнува со работно искуство односно платена пракса. Во овој дел кој опфаќа 50% од времетраењето на избраната програма, учесникот има можност да работи до 40 часа седмично. Во овој дел не е предвидена настава.

 • По завршување со студии и директна пракса има можност за дополнителна работа со полно работно време од 40 часа во времетраење од 5 месеци, по што започнуваат студиите за втората Диплома од 48 недели поделени во два дела.

 

ЛОКАЦИИ ЗА DUAL DIPLOMA PROGRAM:

Торонто, Вистлер и Ванкувер – Канада

 • UX Design  + UI Design – Ванкувер
 • Угостителството и Туризaм + Менаџмент со храна и пијалаци – Вистлер
 • Меѓународен бизнис и менаџмент  + Дигитален Маркетинг – Торонто и Ванкувер

ЦЕНИ ЗА DUAL DIPLOMA PROGRAM:

Dual Diploma Program

 

Diploma Co-op + Diploma Co-op                                                             Duration       Price (CAD)*   Place

 

International Business Management + Digital Marketing                  (96 weeks)         8,170          Toronto, Vancouver

UX Design + UI Design                                                                              (96 weeks)       11,900          Vancouver

Tourism & Hospitality + Food & Beverage                                             (96 weeks)         8,900          Whistler         

 

*цените се изразени во Канадски долари                                                      

СТИПЕНДИИ:

Секоја апликант има можност да добие стипендија во висина од 1175- 1200 CAD, со исклучок на апликантите за Dual Diploma Program. За повеќе информации во однос на условите за стипендирање, контактирајте не на : info@ameriquest.com.mk

СМЕСТУВАЊЕ:

Accommodation               (12 noon check-out)      

Accommodation placement fee                  235                        
Vancouver & Toronto             Summer*   Winter                         Optional Fees                                   
Homestay single full board          275         250                          Airport Transfer 1-way (VAN and TOR) – 115
Homestay single half board         255         230                          Airport Transfer 1-way (WHIS)-shared – 170
Roomstay (no meals)                    215          190                         Medical insurance/day – 2.5
Extra day                                          50             50                        

                                                                                                           Other fees
                                                                                                           Student Assessment Fee (GSS only) – 75
                                                                                                           Technology Fee (UX, UI, Web Dev and GSS) – 100

Whistler                                      Summer     Winter                      Books and Materials Fee
Homestay single half board         315         380                          Global Startup School Materials – 750
Roomstay single (no meals)        255         315                          Hospitality and Tourism School Materials -650 
Student dorm shared                    200         215                          Business School Materials – 650
Extra day                                            60           60                          School of Technology Materials – 900

 

*цените за сместување се на неделно ниво
* цените се изразени во канадски долари

ПРИДОБИВКИ ОД ОВАА ПРОГРАМА:

 • Оваа програма им овозможува на учесниците можност за платена пракса  со тоа што се регистрираат како студенти според канадските закони,·       
 •  Учесниците имаат можност да работат со скратено работно време од 20 часа седмично за време на студискиот дел на програмата и полно работно време од 40 часа седмично за време на практичниот дел од програмата    
 •   Достап и можност за учество на саеми за вработување кои се одржуваат на кампусите,
 •  Достап до база на податоци со голем број работодавачи

ШТО ВКЛУЧУВА ЦЕНАТА?

 • Партиципација за студирање и административна услуга на колеџот
 • Подготовка за приемен тест но англиски јазик
 • Обработка на документација за прием на избраниот колеџ
 • Обработка на документација за виза
 • Насоки за подготовка на CV
 • Орентациона средба по пристигнување во Канада
 • Подготовка за интервју кај работодавец
 • Помош за наоѓање сместување во семејства или студентски домови со можност за вклучен оброк
 • Пристап до заеднички активности (организирани собири; дружења; патувања)
 • Постојана поддршка од канадската организација во текот на програмата

ШТО НЕ ВКЛУЧУВА ЦЕНАТА?

 • Трошок за апликација – 200 CAD
 • Авио-билет
 • Виза и документи потребни за визирање – 235 CAD
 • Книги и материјали за учење
 • Храна и сместување

РЕФУНДАЦИЈА НА СРЕДСТВА ВО СЛУЧАЈ АПЛИКАНТОТ ДА БИДЕ ОДБИЕН ЗА ВИЗА:

Во случај апликантот да биде одбиен за виза, неповратни средства се трошокот за апликација во висина од 200 CAD